Thẻ: Bảng Tra cứu nhiệt độ nóng chảy của Nhựa ABS

Nhựa ABS có tên viết đầy đủ là Acrylonitrile Butadiene Styrene là một loại nhựa nhiệt dẻo
Bảng Tra cứu nhiệt độ nóng chảy của Nhựa ABS

Nhựa ABS là một trong những hạt nhựa được sử dụng phổ biến nhất trong ép phun. Bản chất nhựa ABS là một loại nhựa nhiệt dẻo vô định hình...