Thẻ: báo giá hạt nhựa PBT 30% GF

Nhựa PBT 30% GF Đây là một loại nhựa nhiệt dẻo bán tinh thể polymer và một loại Polyester.
Bảng báo giá nhựa PBT 30%GF 2/2024

Báo giá nhựa PBT 30% GF mới nhất- Nhựa PBT 30% GF có tên viết đầy đủ là  Polybutylene terephalate 30% Glass Fiber - Một loại nhựa nhiệt dẻo bán...