Thẻ: Biến động thị trường hạt nhựa 2021

Giá Hạt Nhựa Tăng 2021: 03 Nguyên nhân bạn cần biết
Giá Hạt Nhựa Tăng 10/2022: Nguyên nhân bạn cần biết

Giai đoạn từ đầu năm 2021 đến nay, thị trường hàng hóa nói chung và thị trường hạt nhựa nói riêng đều tăng giá. Đặc biệt có những loại hạt...