Thẻ: bột PVC

Ván nhựa PVC
Giá Nhựa PVC cập nhật 10/2022

Nhựa PVC được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh hoặc phế liệu nhựa PVC. Nguyên liệu đầu vào có thể được nhập từ nước ngoài hoặc nguồn nguyên liệu...