Thẻ: CUNG CẤP HẠT NHỰA KỸ THUẬT CHÍNH HÃNG GIÁ RỂ

Đảm bảo tiêu chi cần và đủ cho thành phẩm cuối
Vai trò của Hạt Nhựa Kỹ Thuật trong sản xuất ô tô

Với mục tiêu nâng cao tỉ lệ hàng nội địa lên đến 60%, các nhóm vật liệu mới đã liên tục được nghiên cứu, phát triển. Nhằm phục vụ tốt...