Thẻ: kỹ thuật xử lý nhựa P

Nhựa POM chịu được nhiệt độ bao nhiêu? Tổng hợp kiến thức nhựa POM
Nhựa POM chịu được nhiệt độ bao nhiêu? Tổng hợp kiến thức nhựa POM

Nhựa POM là vật liệu an toàn khi ở trạng thái rắn. Khi ở trạng thái lỏng và khí nếu chúng ta hít hoặc chạm phải sẽ gây hại cho...