Thẻ: màng nilon

...
Màng PE là gì? Nổi bật tính năng màng bảo vệ

Trong vận chuyển, bảo quản hàng hóa có nhiều vật liệu được dùng để bảo vệ hàng hóa: giấy, gỗ, kim loại... Tuy nhiên những vật liệu làm vỏ bọc...