Thẻ: biểu đồ giá hạt nhựa PP

Biểu đồ Giá Hạt Nhựa 8/2022 mới nhất

Ngay từ cuối tháng 3, tất cả các yếu tố đều tạo tiền đề cho dự đoán hạt nhựa sẽ có biến động giá tăng trong tháng 4/2022. Do những...