Thẻ: biểu đồ giá hạt nhựa PS

Biểu đồ Giá Hạt Nhựa 2/2024 mới nhất

Ngay từ cuối tháng 3, tất cả các yếu tố đều tạo tiền đề cho dự đoán hạt nhựa sẽ có biến động giá tăng trong tháng 4/2022. Do những...